DISCLAIMER
De eigenaar van deze website kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die kunnen ontstaan tijdens of na het uitvoeren van deze oefeningen.

De eigenaar van deze website kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van andere websites, artikelen of enige andere informatie waarnaar wordt verwezen, of die verwijzen naar deze website, of bestanden die aan deze website zijn gekoppeld.
Iedere aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan deze of een andere website of anderszins, wordt uitgesloten.
De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot mogelijke onjuistheden of niet correcte gegevens van het getoonde, zowel op deze website als van andere informatie zoals hierboven is omschreven. De disclaimer is van toepassing op de gebruiker of bezoeker van deze website die thans wordt bekeken. Door het openen, bekijken of gebruiken wordt ingestemd met de inhoud van deze disclaimer.