EVENWICHT
Inspanning en ontspanning wisselen elkaar voortdurend af, net als de inademing en de uitademing. Je haalt iets naar je toe en je geeft het weer terug. Je pakt iets vast en je laat het weer los. De energie stroomt en er is evenwicht. Het leven is een voortdurende beweging en een voortdurende verandering. Niets is blijvend.
Leven is: ontvangen, be‑léven, ervaren … en weer loslaten.
Niet kunnen of durven ontvangen, het niet aandurven om te ervaren maakt je zwak. Angst om het leven totaal te be‑léven werkt verlammend.
Niet kunnen of durven loslaten, iets vasthouden geeft spanning, verkramping en pijn:
“Vasthouden veroorzaakt lijden. Loslaten is jezelf bevrijden”.
Door inzicht en oefening kun je het evenwicht en daarmee je gezondheid en levensvreugde telkens opnieuw herstellen.

TECHNIEKEN
Goede lichamelijke gezondheid, vitaliteit en levenslust, gevoelens van harmonie en levensvreugde verkrijg je door óók te werken met de ‘elementen’ aarde, water, lucht en vuur, zoals die herkenbaar zijn in- en met je fysieke lichaam. Deze technieken brengen je weer dichter bij jezelf, laten de emoties tot rust komen en geven nieuwe energie bij lichamelijke en geestelijke vermoeidheid.

AARDE betekent stevigheid; ge-aard zijn; áánwezig zijn; werken met je handen; meesterschap over voedsel. Wandelen en fietsen in de natuur. Werken in de tuin met je handen in de aarde. Planten verpotten en bloemen verzorgen. Iemand helpen. Iets voor een ander doen. Het huis schoonmaken. Met aandacht en liefde voedsel bereiden.

WATER betekent reinigen; jezelf zuiveren; emoties laten wegstromen.
Je handen wassen. Beide polsen even onder stromend koud water houden.
Je gezicht afspoelen. Gaan zwemmen. Een warm bad nemen of een warme douche, eventueel (gedeeltelijk) koud na douchen en daarna jezelf stevig droog wrijven en je lichaam masseren.

LUCHT betekent levensadem; leefruimte; ademoefeningen.
Met de lucht ook bewust levensenergie inademen.
’s Morgens vóór het ontbijt intensieve ademoefeningen doen voor het open raam of in de frisse buitenlucht.
Regelmatig wandelen of hardlopen in een park, het bos, of aan zee.
Zingen onder de douche of in het bad.

VUUR betekent verbranding; vernietiging en vernieuwing.
Vuur transformeert en levert warmte, energie en licht.
Vuur ontsteken. Werken met vuur. Bij een open vuur staan of zitten.
Vuur gebruiken voor de bereiding van je voedsel.
Een theelichtje om iets warm te houden.
Kijken naar brandende kaarsen.

TIJD
Hiervoor tijd reserveren en nemen.

OPSCHRIJVEN
Bij spanningen of emoties: schrijf op wat er is gebeurd.
Met wie, waar en wanneer.
Omschrijf je gevoelens en je gedrag tijdens die gebeurtenis.
Ook je irrationele gedachten en negatieve emoties.
Schrijf daarna op hoe je bij een volgende vergelijkbare situatie met meer (zelf)respect rationeel en positief kunt denken, spreken, voelen en handelen.

PRATEN
Kies één vriend of vriendin die écht kan luisteren.
Iemand die wel méé‑leeft, maar niet méé‑lijdt en daardoor je emoties versterkt en in stand houdt.
Iemand die niet oordeelt, maar je helpt om weer in je eigen kracht te komen.
Sta jezelf toe om tijdelijk hulp te vragen en te ontvangen. Je stelt de ander daarmee in staat om te geven!
Na deze periode ervaar je weer het omgekeerde en kun je anderen helpen.

LEZEN
Verschaf jezelf inzicht om effectief jezelf te kunnen ontplooien.
Volg lezingen, een workshop of een training om transformerend te leren werken met de energieën van twijfel, angst en boosheid, miskenning en schuldgevoel, spanning en stress.

ZELFRESPECT
Kom tot een positieve herwaardering van jezelf en van je eigen menselijkheid.
Breng jezelf terug in een ‘vermogende stemming’ en gebruik daarbij je lichaamshouding:
zit, loop of sta met een rechte rug … en met ‘Opgeheven’ hoofd.
Kies ervoor om: “Op-recht” te zijn!
Self Talk